Dokumenti

Pravilnik o načinu evidentiranja, zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata

Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanj, arhiviranje i čuvanja arhivske građe

Izveštaj o radu 2023.

Obrazlozenje finans. izvestaja do 31.12. 2023.

Obrazloženje finansijskog plana za 2024 godinu

Izveštaj o ostvarivanju godišnjeg programa 2023 za Hadži Prodanovu Pećinu

Plan i program rada Ustanove Turističke organizacije za 2024 godinu

Program upravljanja spomenika prirode Hadži-Prodanova pećina za 2024. godinu

Odluka III sednice o određivanju cena za ulazak u Hadži Prodanovu pećinu u mestu Raščići

Izveštaj o radu 2022. godine

Informator o radu Ustanove Turistička organizacija opštine Ivanjica

Plan i program rada Ustanove Turistička organizacija za 2023

Obrazloženje finansijskog plana za 2023 god

Plan rashoda za 2023 godinu

Obrazloženje finansijskog plana za 2022. godinu

Finansijski plan 2022

Zakon o turizmu 2019. godine

Zakon o ugostiteljstvu 2019. godine

Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

Javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora TOO Ivanjica

Plan i program rada za 2022. godinu

Finansijski plan za 2022. godinu

Obrazloženje o Finansijskom izveštaju do 31.12.2021. godine

Izveštaj o radu za 2021

Pravilnik o načinu vršenja popisa imovine

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva

Izveštaj o radu za 2020

Plan i program rada sa fin. planom za 2021

Odluka o usvajanju Plana rada za 2021

Plan i program rada za 2020

Izveštaj o radu 2019

Plan i program rada 2019

Plan upravljanja 2020 – 2029 – Hadži-Prodanova pećina

Javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora TOO Ivanjica

Pravilnik o bližem uređenju JN

Statut TOO Ivanjica