Javne nabavke

02.02.2022. Odluka o usvajanju Plana Javnih nabavki za 2022. godinu

23.01.2020 Obaveštenje o zaključenju ugovora – Usluge štampanja publikacija u 1/2020 godini

15.01.2020 Odluka o dodeli ugovora – Usluge štampanja publikacija u 1/2020 godini

15.01.2020 Obaveštenje o rezultatima konkursa – Usluge štampanja publikacija u 1/2020 godini

06.01.2020 Plan javnih nabavki za 2020. godinu

04.01.2020 Pitanja i odgovori vezano za JNMV br. 1/2020 – Usluge štampanja publikacija u 2020 godini

03.01.2020 Konkursna dokumentacija – Usluge štampanja publikacija u 2020 godini

03.01.2020 Poziv za podnošenje ponuda – Usluge štampanja publikacija u 2020 godini

09.10.2019 Obaveštenje o zaključenju ugovora – Uređenje prostora ispred Hadži – Prodanove pećine

08.10.2019 Odluka o dodeli ugovora – Uređenje prostora ispred Hadži – Prodanove pećine

02.10.2019 Obaveštenje o rezultatima konkursa – Uređenje prostora ispred Hadži – Prodanove pećine

24.09.2019 Konkursna dokumentacija – Uređenje prostora ispred Hadži – Prodanove pećine

24.09.2019 Poziv za podnošenje ponuda – Uređenje prostora ispred Hadži – Prodanove pećine

23.01.2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JN 1/2019

14.01.2019 Obaveštenje o rezultatima konkursa

08.01.2019 Pitanja i odgovori JNMV 2019 – 1

08.01.2019 Pitanja i odgovori JNMV 2019

03.01.2019 Konkursna dokumentacija

03.01.2019 Poziv za podnošenje ponuda

17.12.2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.11.2018 Konkursna dokumentacija ZIP LINE Ivanjica

29.11.2018 Poziv za podnošenje ponuda – ZIP LINE Ivanjica

26.11.2018 Odluka o obustavi postupka JNMV

26.11.2018 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

13.11.2018. Konkursna dokumentacija – ZIP LINE Ivanjica

13.11.2018. Poziv za podnošenje ponude – ZIP LINE Ivanjica

22.10.2018 Odluka o obustavi postupka JNMV

22.10.2018 Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

11.10.2018 Konkursna dokumentacija ZIP LINE Ivanjica

11.10.2018 Poziv za podnošenje ponuda – ZIP LINE Ivanjica