Podela novih 100.000 vaučera počinje danas

Podela 100.000 novih vaučera zvanično kreće danas. Uslovi za dolazak do nove državne podrške su isti kao i ranije, na snazi je i dalje pravilo da vaučere ne možete koristiti u mestu prebivališta, kao i da studenti na to nemaju pravo u mestu studiranja, a pravo ima 8 grupa građana:

-penzioneri
-nezaposleni
-korisnici posebne naknade
-prava na negu drugog lica
-radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara
-ratni vojni invalidi
-nosioci poljoprivrednog gazdinstva
-studenti

Vaučer se može koristiti:

-za usluge smeštaja
-u ugostiteljskim objektima izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera
-u trajanju od najmanje pet noćenja.

Popunjena prijava i prateća dokumentacija podnose se na šalterima Pošte Srbije, a prijavljenim građanima koji su stekli pravo na vaučer resorno Ministarstvo turizma i omladine, vaučere dostavlja preko pošte na kućnu adresu.

Uz prijavu, čiji se obrazac može naći na sajtu Pošte Srbije, neophodno je priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji, kao i odgovarajuću potvrdu o sticanju prava, kao što su original penzijskog čeka ili rešenje o ostvarenom pravu na penziju koji se daju na uvid.

Zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara, mesečno prilažu original potvrde o zaposlenju i zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, a studenti prilažu original potvrde o statusu studenta.

Korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu prijavu stavlja na uvid potvrdu o rezervaciji, ličnu kartu ili pasoš, a za korisnike prava na penziju, studente i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.

Vaučer, pored osnovnih elemenata i naziva ugostiteljskog objekta za koji je izvršena rezervacija, sadrži odštampane podatke o korisniku vaučera (ime prezime, adresa, JMBG).

Stariji od 65 godina, koji nemaju penziju prilažu potpisanu izjavu da ne ostvaruju pravo na penziju, na obrascu koji takođe mogu da preuzmu na sajtu Pošte Srbije, dok ostali nisu obavezni da dostavljaju dokaz.