Spomenik Majoru Iliću

U prvom oslobodilačkom (Javorskom) ratu 1876. godine srpska vojska nije imala mnogo uspeha. Porazna je bila Kalipoljska bitka 24 juna 1876. godine. U drugim bitkama vođenim u avgustu srpska vojska uspela je da zaustavi turska napredovanja. U tim borbama posebno se istakao major Mihailo Ilić koji je predvodio Moravičane, i slavno poginuo 24. avgusta 1876. godine.O tom događaju govori spomenik majoru M. Iliću podignut 1907. godine. Udaljen je od Ivanjice 36 km i nalazi se na Javoru, na brdu iznad bivše carinarnice, na mestu gde je bila granica sa turskom carevinom. U okolini spomenika se nalaze humke koje predstavljaju počivalište izginulih junaka iz Javorskog rata.

Moravički kraj spada u krajeve sa dosta i sa posebno zanimljivim, retkim i neobičnim nadgrobnim spomenicima i krajputašima. Sa ovih spomenika i krajputaša zapaža se bogatstvo jezičkog kazivanja, a posebnu pažnju izazivaju epitafi sa raznim duhovitim ili tužnim izrekama i stihovima.

Pored navedenog, postoji veliki broj crkava kao i ostataka porušenih crkava iz doba Nemanjića, i gradina (ostataka porušenih utvrđenja).

Lokacija na mapi

Galerija