Poziv za javnu raspravu

Општина Ивањица и Туристичка организација општине Ивањица у оквиру израде
Програма развоја туризма општине Ивањица са акционим планом од 2023 до 2025 године
објављују позив за јавну расправу за све представнике институција, организација и све
заинтересоване грађане општине Ивањица у вези са усвајањем новог Програма развоја
туризма општине Ивањица са акционим планом од 2023 до 2025 године.
Јавна расправа ће трајати од 08.02.2023. до 14.02.2023. године.
Сви предлози, допуне или измене на Програму развоја туризам општине Ивањица са
акционим планом могу се доставити на меил: office@ivatourism.org , што ће радна група која је
учествовала у изради овог Програма развоја туризма са акционим планом размотрити и узети у
обзир.

Туристичка организација општине Ивањица

Program razvoja turizma opštine Ivanjica – preuzmi