Poziv za edukaciju: „e-Turista“

Позивамо Вас да од 05.09. до 07.09.2022. године у просторијама Дома Културе у „Плавој сали“ присуствујете едукацији коју организује Туристичка организација општине Ивањица.
Едукација је намењена издаваоца смештаја за рад на порталу е туриста у циљу побољшања квалитета услуга и подстицање потенцијалних издаваоца смештаја да се укључе у туристичку понуду општине Ивањица.

Едукација обухвата следеће:

  • Обуку за коришћење портала е-туриста
  • Дигитални маркетинг, промоцију смештајних капацитета и производа руралног туризма
  • Могућност за развој предузетништва и самозапошљавања кроз развој руралног и сеоског туризма.

Неопходно је да сви издаваоци смештаја који нису усавршили рад на порталу е-туриста у виду пријаве, одјаве гостију, издавања потврда за ваучере, као и сва неопходна пословања преко портала е-туристе присуствују обуци како би избегли евентуалне непријатности од стране надлежних инспекцијских органа.
У наставку Вам достављамо план и програм обуке за три дана.

ЕДУКАЦИЈА ИЗДАВАОЦА И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ИЗДАВАОЦА СМЕШТАЈА – КОРИШЋЕЊЕ

ПОРТАЛА Е ТУРИСТА И РАЗВОЈ РУРАЛНОГ ТУРИЗМА

ПРВИ ДАН: 05.09.2022
10.30 – 12.00 Могућности за развој предузетништва и самозапошљавања кроз развој руралног и сеоског туризма

12.00-12.30 Пауза
12.30 – 14.00 Како се комуницира са платформом еТуриста

Могућности за издавање смештајних капацитетеа – Упознавање са правилницима за категоризацију смештајних капацитета у домаћој радиности (соба, апартман, кућа,) и сеоским туристичким домаћинствима, Примери добре праксе

14.00 – 14.15 Пауза
14.15 – 15.15 Радионица: Анализа снага, слабости, шанси и претњи за развој туризма Ивањице (СWОТ анализа) – партиципативни приступ учесника у припреми Програма развоја туризма општине Ивањица

ДРУГИ ДАН: 06.09.2022
09.30 – 11.00 Како се комуницира са платформом еТуриста

Пријава на систем, категоризација објеката физички лица, категоризација објеката правних лица, пријава на систем некатегорисаних објеката: корак по корак

11.00 – 11.30 Пауза
11.30 – 13.00 Како се комуницира са платформом еТуриста

Како се обрачунава боравишна такса и паушални порез и како се евидентира кроз е Туристу, Одјава са система

13.00 – 13.15 Пауза
13.15 – 14.30 Радионица: Визија и мисија развоја туризма

Диференцирање стратешких туристичких производа – појединачан приступ учесника за израду Програма развоја туризма општине Ивањица

ТРЕЋИ ДАН: 07.09.2022
09.15 – 10.45 Дигитални маркетинг: Промоција смештајних капацитета и производa руралног

туризма
10.45-11.15 Пауза
11.15 – 12.45 Дигитални маркетинг: Комуницирање са друштвеним мрежама и електронским порталима за оглашавање (booking.com, airbnb, selo.rs …), дигитализација туристичке понуде

12.45 – 13.00 Пауза
13.00 – 13.30 Дискусија