Poseta opštine Teslić Ivanjici

Povodom održavanja Svesrpskog sabora u Ivanjici smo ugostili  delegaciju nama bratske Opštine Teslić iz Republike Srpske.

Svesrpski sabor nosi poruku da su Srbi gde god da žive jedan narod, da streme istim ciljevima, imaju zajedničku istoriju, sadašnjost i budućnost, promovišu mir i dobre odnose sa svima u regionu. Sabor je događaj koji će unaprediti očuvanje kulture i sećanja sa obe strane Drine.

Opština Ivanjica i Opština Teslić iz Republike Srpske potpisale su 1. oktobra 2011 godine Povelju o bratimljenju.

Opštine su se bratimile radi uspostavljanja saradnje dveju opština, njihovih organa i službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija kao i radi uspostavljanja saradnje među građanima obe zajednice.

Bratske opštine Ivanjica i Teslić prvo su uspostavile saradnju u oblasti omladinske politike kroz osnivanje lokalnih omladinskih parlamenata, zatim u oblasti privrede, obrazovanja, kulture, zaštite životne sredine, turizma, sporta, uprave, komunalnih delatnosti, zdravstva, socijalne zaštite i svim drugim oblastima društvenog života koje su od zajedničkog interesa za građane ove dve lokalne zajednice.

Bratski odnosi ostvaruju se kroz posete delegacija bratskih opština, posete u svrhu društvene, kulturne i sportske razmene, saradnji institucija, preduzeća i organizacija civilnog društva i drugih organizacija bratskih opština i izvođenju projekata od značaja za obe opštine.

U subotu 08.06.2024. dve bratske opštine su potpisale memorandume o saradnji između Opštine Ivanjice i Opštine Teslić u oblasti kulture i sporta.

Nakon potpisivanja protokola o saradnji i sastanka sa direktorima škola, krenuli smo u mesto Radaljevo kod Ivanjice na osvećenje spomenika heroju Goranu Mojsiloviću poginulom u ratu u Vukovaru 20. oktobra 1991. godine

Goran je poreklom Ivanjičanin, rođen je 17. Aprila 1969. godine u Sremskoj Mitrovici. Sa 22 godine pokazao je izuzetnu hrabrost i herojski je dao život za svoju otadžbinu. Verovao je u slobodu i pravdu i kao dobrovoljac u sastavu beogradske gardijske brigade Jugoslovenske narodne armije otišao je na ratište u Vukovar sa željom da pomogne svom narodu, nije ni slutio da će život izgubiti već prve noći po dolasku na ratište.
Poginuo je od ruke snajperiste i svoj mladi život dao za slobodu srpskog naroda.

Obaveza svih nas je da čuvamo sećanje na Gorana Mojsilovića i sve heroje srpske vojske koji su život dali za slobodu.

Opština Ivanjica je u znak zahvalnosti Goranu podigla spomenik u Radaljevu koji je na ovaj poseban dan osvećen.