Obaveštenje za ugostitelje

Turistička organizacija Opštine Ivanjica obaveštava da svi ugostitelji koji žele da ugoste turiste koji imaju vaučere za subvencionisani smeštaj, od 20.12.2022. godine mogu da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera.


Postupak prijave ugostitelja, rezervacije i podnošenja zahteva za refundaciju sprovodi se preko Centralnog informacionog sistema (CIS) u oblasti ugostiteljstva i turizma (E-Turista).


Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera korisnicima, Ministarstvu, sa svog glavnog korisničkog naloga, ugostitelji podnose apliciranjem kroz sistem E-turista.


Vaučeri se mogu koristiti u trajanju od najmanje pet noćenja izvan grada, opštine, odnosno mesta prebivališta, kao i mesta studiranja korisnika vaučera.


Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom i načinom realizacije šeme zainteresovani mogu dobiti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine.


Vaučeri mogu da se iskoriste najkasnije do 20. novembra 2023. godine, a uslovi za njihovo dobijanje su nepromenjeni u odnosu na ranije godine, to znači da pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici posebne naknade, prava na negu drugog lica, radno angažovana lica čija primanja ne prelaze 70.000 dinara, ratni vojni invalidi.