Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2023. godinu

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS“, broj 12/22).

Više informacija i konkursnu dokumentaciju možete pogledati na: LINKU