Manastir Kovilje

Hram se nalazi u selu Smiljevac, na 25 km jugozapadno od Ivanjice. Izgrađen je u steni pored reke. Ime potiče od istoimenog sela podno planine Javor. Manastirski kompleks čine dve crkve. Prva je posvećena Sv. Arhanđelima Mihailu i Gavrilu, a druga Sv. Nikoli. Crkva posvećena Sv. Arhanđelima smeštena je u pećinskom delu stene. To je jednobrodna građevina sa oltarskom apsidom. Crkva je veoma stara i smatra se da je izgrađena u XII veku. Prvi put se pominje 1606. godine u Kruševačkom pomeniku. Raški mitropolit Gavrilo obnovio je manastir 1644. godine i ostao u njemu sve do izbora za patrijarha. Tada je izgrađena crkva Sv. Nikole, koja je većih dimenzija od crkve posvećene Sv. Arhanđelima.

Drugi hram ima pravougaonu osnovu i slepu kupolu. Od živopisa iz XIII veka koji je sačuvan samo u fragmentima, dobro su sačuvani likovi svetitelja. Manastira je imao izuzetan značaj kao kulturni i duhovni centar ovog kraja . Ovde je otvorena jedna od najstarijih škola u Srbiji godine 1867. Postojala je i škola za buduće sveštenike. Od 1813. godine manastir vrši aktivnu funkciju redovne parohijske crkve.

Lokacija na mapi

Galerija